9. Mitä teen jäteöljylleni?

Jäteöljyä tulee käsitellä erittäin huolellisesti. Sekä hygienia- että ympäristösyistä, mutta myös sekaannuksen näkökulmasta. Jäteöljyt voivat sisältää syöpää aiheuttavia aineita ja epäpuhtauksia, kuten lyijyä, nikkeliä ja kobolttia. Käsittele kaikki jäteöljy vaarallisena jätteenä.